menu search
Đóng menu
Đóng

Tỷ giá Euro ngày 19/8/2022 quay đầu giảm mạnh 

Tỷ giá Euro hôm nay so với VND quay đầu giảm mạnh tại các ngân hàng so với hôm qua, tỷ giá Euro trên thị trường tự do cũng giảm cả giá mua và giá bán.