menu search
Đóng menu
Đóng

Người tiêu dùng và câu chuyện nhận diện hàng Việt

14:51 28/08/2015

Vinanet -Trong 5 năm trở lại đây, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng  Việtđược Chính phủ phát động đã góp phần tích cực vào việc thay đổi nhận thức cũng như thói quen tiêu dùng của một bộ phận không nhỏ người dân.
Lê Hùng