menu search
Đóng menu
Đóng

Công ty Áo tìm kiếm nhà sản xuất quần áo và các thiết bị bảo hộ

11:25 22/04/2022

Công ty Medusa Personal GmbH của Áo (https://meduza-personal.at/) tìm kiếm nhà sản xuất quần áo và thiết bị bảo hộ. Hình ảnh của các sản phẩm gửi kèm ở dưới.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
- Thương vụ Việt Nam tại Áo
Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at
Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo