menu search
Đóng menu
Đóng

EU sửa đổi Quy định EC 1881/2006 về giá trị giới hạn đối với một số chất trong thực phẩm

Ngày 4 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/1364 và 2022/1370 sửa đổi quy định EC 1881/2006 về giá trị tối đa của axit hydrocyanic và Ochratoxin A trong một số sản phẩm nhất định.
 
Trang trước12345