menu search
Đóng menu
Đóng

Hiệp định CPTPP và cam kết từ Canada dành cho Việt Nam đối với mặt hàng giày dép

 
Về tổng thể, Canada cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế và 78% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Đối với mặt hàng giày dép, 55/69 số dòng thuế (tương đương 79,7%) được xoá bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 6 nước ban đầu.
Trang trước12345