menu search
Đóng menu
Đóng

7 khoản phí ban phụ huynh không được thu trong năm học 2020 - 2021

09:59 26/08/2020

Siết chặt công tác thu chi năm học 2020 - 2021. Ảnh minh họa: Phạm Kiên - TTXVN

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.
 
Nhằm siết chặt công tác thu chi năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa gửi Văn bản số 2687/SGDĐT- KHTC tới các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu, chi.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định; không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Theo văn bản trên, có 7 khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu gồm: bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện giao thông của học sinh; vệ sinh trường, lớp; khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Văn bản cũng nêu rõ, việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.
Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất...
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường khi thu tiền của người học phải thực hiện trả chứng từ thu kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, tuyệt đối không giao nhiệm vụ thu, chi tiền cho giáo viên.
Bên cạnh đó, nhà trường cần quan tâm, thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chế độ khác cho học sinh theo quy định. Các nhà trường cũng cần lưu ý thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.
Về mức thu học phí năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ giữ nguyên như năm học 2019-2020. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về "cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021”.
Các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải công khai mức thu học phí theo từng năm học, mức thu dự kiến cho 2 năm học tiếp theo đối với cấp học mầm non và cả cấp học đối với cấp học phổ thông.
Đối với các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục công lập, các nhà trường phải thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội, trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.
Các trường không được thu, chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường. Mức thu phải căn cứ dựa trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải có được thỏa thuận bằng văn bản của phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện...

Nguồn:Nguyễn Cúc/TTXVN

Link gốc