menu search
Đóng menu
Đóng

Vốn FDI giảm tháng thứ 6 liên tiếp

11:30 04/08/2022

Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần 7 tháng ước đạt 15,4 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ 2021.
Đây là tháng thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm ghi nhận tổng vốn FDI giảm.
Vốn điều chỉnh 7 tháng ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng hơn 59% so với cùng kỳ năm trước.
 
Công nghiệp chế biến chế tạo là ngành thu hút được nhiều vốn FDI nhất 7 tháng, chiếm 64,3%.

138308

Nguồn:ndh.vn

Link gốc