menu search
Đóng menu
Đóng

Infographics: Nét nổi bật xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm

10:00 24/06/2022

5 tháng đầu năm 2022, xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 306,14 tỷ USD, tăng 16% tương ứng tăng 42,19 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Infographics: Nét nổi bật xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm


Nguồn:Haiquanonline

Link gốc