menu search
Đóng menu
Đóng

Dự kiến giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức

10:02 10/11/2014
Thuế xuất khẩu vàng trang sức dự kiến từ 0 - 2% thay cho mức 25-30% cho các sản phẩm có hàm lượng vàng trên 95%.

Thuế xuất khẩu vàng trang sức dự kiến từ 0 - 2% thay cho mức 25-30% cho các sản phẩm có hàm lượng vàng trên 95%.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng từ 95% trở lên từ 0% lên 2%.

Theo đó, Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới.

Đối với các mặt hàng đồ kim hoàn bằng vàng (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm 71.15) để được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 0%: Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định chung, phải có giấy giám định hàm lượng vàng dưới 95% do Trung tâm đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và công nghệ cấp.

Nguồn: Bộ Tài chính

Nguồn:Vinanet