menu search
Đóng menu
Đóng

Tình hình xuất nhập khẩu táo của Trung Quốc 10 tháng năm 2021

15:15 25/11/2021

Trong tháng 10/2021 Trung Quốc đã xuất khẩu 113.800 tấn táo tươi, trị giá 143.400.000 USD và giá bình quân là 1.259,38 USD/tấn.
Khối lượng táo xuất khẩu giảm 2,55% so với tháng 10/2020 và kim ngạch xuất khẩu giảm 14,21%. Giá trung bình giảm 11,97%.
Lũy kế 10 tháng năm 2021, khối lượng táo xuất khẩu của Trung Quốc đạt 836.200 tấn, tăng 4,98% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,13 tỷ USD, tăng 6,42%.
Trong tháng 10/2021 Trung Quốc đã nhập khẩu 1.915,58 tấn táo, giảm 24,44% so với tháng 10/2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 5.103.745 USD, giảm 5,23%. Giá nhập khẩu trung bình là 2.664,34 USD/tấn. 
 
 

Nguồn:Vinanet/VITIC/freshplaza.com