menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu thịt lợn của Brazil đạt mức kỷ lục

09:31 27/09/2022

Xuất khẩu thịt lợn của Brazil (xét tất cả các sản phẩm, tươi sống và chế biến) trong tháng 8/2022 đạt 116.300 tấn, đây là khối lượng xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay.
Theo Hiệp hội Thịt Brazil (ABPA), xuất khẩu thịt lợn của Brazil (xét tất cả các sản phẩm, tươi sống và chế biến) trong tháng 8/2022 đạt 116.300 tấn, đây là khối lượng xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay của ngành chăn nuôi lợn Brazil trong một tháng và vượt 27,7% so với cùng kỳ năm 2021, với 91.000 tấn. Về kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8/2022 đạt 269 triệu USD, tăng 28,7% so với tháng 8/2021, với 209 triệu USD.
Tính chung 8 tháng năm 2022, xuất khẩu thịt lợn của Brazil đạt 722.800 tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái với 756.500 tấn, kim ngạch đạt 1,607 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021, với 1,805 tỷ USD.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ yếu, với 49.200 tấn trong tháng 8/2022, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu sang Philippines 11.500 tấn (tăng 381%), xuất khẩu sang Việt Nam 6.300 tấn (tăng 48%), Chile 6.000 tấn (tăng 6%) và Thái Lan 4.800 tấn (tăng 8376%).
Xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc trong tháng 8 tăng mạnh, đặc biệt ở các thị trường như Chile, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Chủ tịch ABPA, Ricardo Santin cho rằng quý 6 tháng cuối năm 2022 sẽ có tăng trưởng tốt hơn so với sáu tháng đầu năm nay.

Nguồn:Vinanet/VITIC/euromeatnews