menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu giấy các loại 4 tháng đầu năm 2023 giảm cả lượng và kim ngạch

08:33 02/06/2023

4 tháng đầu năm 2023, cả nước nhập khẩu 675.146 tấn giấy các loại, tương đương trên 624,59 triệu USD, giá trung bình 925,1 USD/tấn.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2023, cả nước nhập khẩu 675.146 tấn giấy các loại, tương đương trên 624,59 triệu USD, giá trung bình 925,1 USD/tấn, giảm 10,6% về lượng, giảm 15,4% về kim ngạch và giảm 5,4% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Riêng tháng 4/2023 nhập khẩu giấy tăng 11,7% về lượng, giảm 11,5% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 178.416 tấn, tương đương 163,5 triệu USD; so với cùng tháng năm 2022 thì giảm 9,7% về lượng và giảm 16,5% về kim ngạch. Giá nhập khẩu giấy các loại trong tháng 4/2023 đạt trung bình 916,4 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng liền kề trước đó nhưng giảm 7,5% so với tháng 4/2022.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản là các thị trường lớn cung cấp giấy các loại cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc 214.501 tấn, tương đương 208,4 triệu USD, giá 971,6 USD/tấn, tăng 6,4% về lượng nhưng giảm 6,1% về kim ngạch và giảm 11,8% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022, chiếm 31,8% trong tổng lượng giấy các loại nhập khẩu của cả nước và chiếm 33,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Indonesia 110.692 tấn, tương đương 101,1 triệu USD, giá nhập khẩu 913,3 USD/tấn, giảm 8,8% về lượng, giảm 5,1% về kim ngạch nhưng tăng 4,1% về giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,4% trong tổng lượng và chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giấy các loại của cả nước.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc 100.329 tấn, trị giá 80,51 triệu USD, giá 802,4 USD/tấn, tăng nhẹ 6,1% về lượng, giảm 18,5% về kim ngạch và giảm 23,2% về giá so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 14,9% trong tổng lượng và chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Nhật Bản giảm mạnh 35,8% về lượng, giảm 26,5% về kim ngạch nhưng tăng 14,5% về giá so với cùng kỳ, đạt 70.943 tấn, tương đương 64,98 triệu USD, chiếm trên 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nhập khẩu giấy các loại 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu giấy các loại 4 tháng đầu năm 2023 giảm cả lượng và kim ngạch
 

Nguồn:Vinanet/VITIC