menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 02/2023 giảm

08:41 27/03/2023

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 02/2023 giảm 18,06% về lượng và giảm 19,6% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 840.404 tấn, trị giá 732 triệu USD.
 
Tính chung trong 02 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 1.848.194 tấn, trị giá 1,6 tỷ USD, giá trung bình 887 USD/tấn, giảm 141 USD/tấn, tăng 36,7% về lượng và tăng 50,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 02 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 38% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 710.630 tấn, trị giá 633,6 triệu USD, tăng 103,7% về lượng và tăng 124,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 02/2023 nhập khẩu giảm 3,2% về lượng và giảm 4,5% kim ngạch so với tháng 01/2023, đạt 356.883 tấn, trị giá 313,3 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 23% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 02 tháng đầu năm 2023, đạt 435.042 tấn, trị giá 387,5 triệu USD, tăng 168,6% về lượng và tăng 203,9% về kim ngạch; riêng tháng 02/2023 nhập khẩu đạt 191.914 tấn, trị giá 172,3 triệu USD, giảm 21,1% về lượng và giảm 17,5% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 02 tháng năm 2023 chiếm hơn 16-17% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 19,4% về lượng và tăng 14,1% về kim ngạch, đạt 324.052 tấn, trị giá 271,1 triệu USD; riêng tháng 02/2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm 51,4% về lượng và giảm 59,1% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 02 tháng đầu năm 2023 chiếm 10-11% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 96,8% về lượng và tăng 112,8% về kim ngạch, đạt 1.95.812 tấn, trị giá 180,7 triệu USD; riêng tháng 02/2023 nhập khẩu đạt 114.355 tấn, trị giá 105,6 triệu USD, tăng 40,1% về lượng và tăng 34,5% về trị giá. 
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 02 tháng đầu năm 2023, đạt 153.100 tấn, trị giá 139,2 triệu USD, giảm 11,7% về lượng và giảm 0,05% về trị giá; riêng tháng 02/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 70.422 tấn, trị giá 62,1 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu tháng 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

Nguồn:VITIC