menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 4 tháng đầu năm 2023

15:40 02/06/2023

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 4 tháng đầu năm 2023 đạt 406,39 triệu USD, giảm 9,7% so với 4 tháng đầu năm 2022.

Riêng tháng 4/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 89,83 triệu USD, giảm 26,4% so với tháng 3/2023 và giảm 20% so với tháng 4/2022.
Newzealand, Mỹ, Pháp và Thái Lan là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ Newzealand đạt 178,22 triệu USD, chiếm 43,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 23% so với 4 tháng đầu năm 2022;
Đáng chú ý, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Mỹ giảm mạnh 59,4% so với 4 tháng đầu năm 2022, chỉ đạt 32,81 triệu USD, chiếm 8,1%; nhập khẩu từ thị trường Australia cũng giảm mạnh 48,8%, chỉ đạt 17,66 triệu USD, chiếm 4,4%.
Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Pháp đạt 18,22 triệu USD, chiếm 4,5%, tăng 22,7%; Thái Lan đạt 18,03 triệu USD, chiếm 4,44%, giảm 19,4%.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

 Thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 4 tháng đầu năm 2023

Nguồn:Vinanet/VITIC