menu search
Đóng menu
Đóng

Xăng dầu xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc và thị trường Đông Nam Á

10:52 20/09/2020

8 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 1,56 triệu tấn xăng dầu, thu về 682,98 triệu USD, giá trung bình 437,6 USD/tấn.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu tháng 8/2020 tăng trở lại cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 7/2020, với mức tăng tương ứng 7,8%, 10,4% và 2,4%, đạt 134.725 tấn, tương đương 52,08 triệu USD, giá xuất khẩu 386,6 USD/tấn.
Tính chung trong cả 8 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 1,56 triệu tấn xăng dầu, thu về 682,98 triệu USD, giá trung bình 437,6 USD/tấn, giảm 31,7% về lượng, giảm 51,4% kim ngạch và giảm 28,8% về giá so với 8 tháng đầu năm 2019.
Trong tháng 8/2020 đáng chú ý nhất là xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Thái Lan tăng rất mạnh, tăng 51.498% về lượng và tăng 23.255% về kim ngạch so với tháng 7/2020, đạt 26.315 tấn, tương đương 9,5 triệu USD; xuất khẩu sang Malaysia cũng tăng mạnh 13.176% về lượng và tăng 5.197% về kim ngạch, đạt 15.799 tấn, tương đương 13,18 triệu USD; ngược lại xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm mạnh 92,7% về lượng và giảm 90,6% kim ngạch, đạt 2.502 tấn, tương đương 1,15 triệu USD.
Tính chung trong cả 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia vẫn đạt kim ngạch lớn nhất, đạt 418.623 tấn, tương đương 167,67 triệu USD, giá trung bình 400,5 USD/tấn, giảm 14,9% về lượng, giảm 43,5% về kim ngạch và giảm 33,5% về giá so với cùng kỳ năm trước; chiếm 26,8% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 24,6% trong tổng kim ngạch.
Tiếp sau là thị trường Trung Quốc chiếm 11,4% trong tổng lượng xăng dầu xuất khẩu của cả nước và chiếm 14% trong tổng kim ngạch, đạt 178.118 tấn, tương đương 95,92 triệu USD, giá trung bình 538,5 USD/tấn, giảm mạnh 49% về lượng, giảm 61,9% kim ngạch, giảm 25,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 195.254 tấn, tương đương 53,62 triệu USD, giá 274,6 USD/tấn, tăng mạnh 44,6% về lượng nhưng giảm 6,3% về kim ngạch, giảm 35,2% về giá.
Xuất khẩu sang Singapore 8 tháng đầu năm đạt 134.795 tấn, tương đương 37,44 triệu USD, giá 277,8 USD/tấn, giảm 22,4% về lượng, giảm 52,5% kim ngạch và giảm 38,8% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2020 của TCHQ)

Thị trường

8 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

1.560.807

682.978.232

-31,67

-51,38

100

100

Campuchia

418.623

167.667.865

-14,93

-43,45

26,82

24,55

Trung Quốc

178.118

95.922.947

-49,08

-61,9

11,41

14,04

Malaysia

195.254

53.619.080

44,63

-6,31

12,51

7,85

Singapore

134.795

37.443.192

-22,39

-52,47

8,64

5,48

Hàn Quốc

39.823

19.629.143

-37,29

-50,24

2,55

2,87

Thái Lan

52.477

18.043.983

-60,03

-74,77

3,36

2,64

Lào

31.369

15.642.471

-60,71

-68,86

2,01

2,29

Nga

16.134

11.198.848

-49,1

-52,85

1,03

1,64

Indonesia

233

81.625

-14,02

-49,97

0,01

0,01

Nguồn:VITIC