menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu giày dép 10 tháng năm 2023 đạt trên 16,44 tỷ USD

10:28 29/11/2023

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 10 tháng năm 2023 đạt trên 16,44 tỷ USD, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng tháng 10/2023 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,74 tỷ USD, tăng 30,4% so với tháng 9/2023 nhưng giảm 10,9% so với tháng 10/2022.
Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu giày dép, thì Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất 5,83 tỷ USD, chiếm 35,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 10/2023 đạt 586,29 triệu USD, tăng 23,2% so với tháng 9/2023 nhưng giảm 15,6% so với tháng 10/2022.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt gần 1,52 tỷ USD, chiếm 9,2%, tăng 11%; Riêng tháng 10/2023 đạt 161,92 triệu USD, tăng mạnh mạnh 50,8% so với tháng 9/2023 và tăng 17,4% so với tháng 10/2022; Tiếp sau đó là thị trường Bỉ chiếm 6,1% trong tổng kim ngạch, đạt 999,04 triệu USD, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu giày dép sang Nhật chiếm 5,3%, đạt 863,87 triệu USD, giảm 3,1%.
Xuất khẩu giày dép sang thị trường EU 10 tháng năm 2023 đạt trên 3,9 tỷ USD, chiếm 23,7%, giảm 19,6%; Xuất khẩu giày dép sang thị trường Đông Nam Á đạt gần 438 triệu USD, chiếm 2,7%, tăng mạnh 31,5%

Xuất khẩu giày dép 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

 ĐVT: USD

Xuất khẩu giày dép 10 tháng năm 2023 đạt trên 16,44 tỷ USD

Nguồn:Vinanet/VITIC