menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu thức ăn gia súc tháng 1/2024 tăng 69,3% kim ngạch

06:22 26/02/2024

Tháng 1/2024 xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước đạt 84,73 triệu USD, tăng 69,3% về kim ngạch so với tháng 1/2023.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước đạt 84,73 triệu USD, giảm 1,5% về kim ngạch so với tháng 12/2023; nhưng tăng mạnh 69,3% so với tháng 1/2023.
Trung Quốc (Đại lục) đứng đầu về thị trường tiêu thụ thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm trên 32,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước, đạt 27,31 triệu USD, giảm 27,5% về kim ngạch so với tháng 12/2023; nhưng tăng 119% so với tháng 1/2023.
Tiếp sau đó là thị trường Campuchia chiếm 16,2%, đạt 13,72 triệu USD, tăng 22,6% về kim ngạch so với tháng 12/2023; và tăng 29,8% so với tháng 1/2023.
Thị trường Mỹ đứng thứ 3 đạt 11,49 triệu USD, tăng 36,8% về kim ngạch so với tháng 12/2023; và cũng tăng 390,9% so với tháng 1/2023, chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 61,92 triệu USD, tăng 62,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 30,33 triệu USD, tăng 35,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ) 

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc tháng 1/2024 giảm lượng, tăng kim ngạch

 

Nguồn:Vinanet/VITIC