menu search
Đóng menu
Đóng

Nhà nhập khẩu Hoa Kỳ cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu đồ chơi

14:03 25/04/2022

 
CN Thương vụ Việt Nam tại San Francisco nhận được đề nghị của nhà nhập khẩu Hoa Kỳ cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu đồ chơi.
Thông tin về sản phẩm cụ thể đề nghị tham khảo tại www.johnhansenco.com.
Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ CNTV tại địa chỉ email sanfrancisco@moit.gov.vn, đồng thời gửi kèm thông tin về năng lực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng nêu trên (catalog, website của doanh nghiệp).
Nguồn: CN Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ