menu search
Đóng menu
Đóng

Công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

14:46 31/07/2017

Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

Vinanet - Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu về lĩnh vực công nghiệp khí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Thay mặt Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng Đặng Huy Cường đã công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Theo đó, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu về lĩnh vực công nghiệp khí trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trong đó, Chính phủ nêu ra một số quan điểm chủ đạo như phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam gắn liền với chiến lược và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính.
Trong quy hoạch này, Chính phủ khẳng định nền công nghiệp khí Việt Nam sẽ được tập trung đầu tư để hoàn chỉnh, đồng bộ tất cả các khâu, từ khai thác-thu gom-vận chuyển-chế biến-dự trữ-phân phối khí và xuất nhập khẩu sản phẩm khí; đảm bảo thu gom 100% sản lượng khí của các lô/mỏ mà PVN và các nhà thầu dầu khí khai thác tại Việt Nam.
Với nguyên tắc phát triển đồng bộ và hiệu quả, ngành công nghiệp khí sẽ phát huy các nguồn lực trong nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên trong nước, triển khai nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) song song với việc thu gom các nguồn khí mới trong nước để bổ sung cho các nguồn khí đang suy giảm, duy trì khả năng cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ.
Đặc biệt, quy hoạch cũng định hướng cho việc phát triển lĩnh vực hóa dầu từ khí, tăng cường đầu tư chế biến sâu khí thiên nhiên để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm khí, tạo ra các nguyên, nhiên, vật liệu để phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp trong nước, hướng tới xuất khẩu, giảm tỷ trọng nhập siêu.
Ngoài ra, quy hoạch cũng nhấn mạnh việc phát triển thị trường tiêu thụ khí theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, khuyến khích các nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị khí từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn cho đất nước và thực hiện chính sách phát triển bền vững.

Theo ông Đặng Huy Cường- Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, PVN đang trăn trở với sự phát triển công nghiệp khí khi nghiên cứu, đánh giá khá kỹ càng những vấn đề triển khai quy hoạch trong thực tiễn và có nhiều kiến nghị, đề xuất xác đáng.
Đây cũng là định hướng mà Chính phủ đề ra khi nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống cơ chế chính sách để từng bước chuyển đổi mô hình quản lý ngành công nghiệp khí Việt Nam, cơ chế kinh doanh khí theo hướng thị trường khí tự do, hội nhập với thị trường khí trong khu vực, thế giới.
Tổng cục Năng lượng cho biết, phát triển thị trường tiêu thụ khí theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, khuyến khích các nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị khí từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn cho đất nước.
Là đơn vị đang trực tiếp sản suất kinh doanh khí tại Việt Nam, đại diện Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas đã đưa ra một số vấn đề cần thực hiện ngay để phát triển ngành công nghiệp khí như: dự báo cung - cầu về thị trường khí, kiện toàn cơ sở hạ tầng cung cấp khí; xây dựng cơ chế, chính sách cho giá khí và quản lý đầu tư xây dựng các dự án khí theo mô hình quản lý chuỗi dự án; phân cấp đầu tư, quản lý đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Lãnh đạo PVN thì cho rằng, nên tăng cường đầu tư khâu chế biến khí theo chiều sâu. Khai thác chế biến khí sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn, sản xuất nhiều sản phẩm có lợi cho nền kinh tế đất nước và phù hợp với việc khai thác đối với quy mô các mỏ khí tại Việt Nam.
Thành viên HĐTV PVN Phan Ngọc Trung đã đưa ra quan điểm nên xem xét phát triển công nghiệp khí theo “chiều sâu”. Ông Phan Ngọc Trung cho rằng, khai thác chế biến khí sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn, sản xuất nhiều sản phẩm có lợi cho nền kinh tế đất nước và phù hợp với việc khai thác đối với quy mô các mỏ khí tại Việt Nam.
Theo Phó Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, bên cạnh việc tập hợp các kiến nghị, đề xuất triển khai công tác dự báo thị trường khí, đánh giá rủi ro khi thực hiện đầu tư các dự án, các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện 3 khâu quan trọng là đảm bảo nguồn cung khí, đảm bảo hệ thống hạ tầng và nghiên cứu sâu về thị trường (hệ thống khách hàng, giá khí). Tiếp theo cần xây dựng tiến độ triển khai cụ thể các nhiệm vụ nêu trên nhất là điều kiện để đưa quy hoạch trên vào thực tiễn phải có những cơ chế chính sách về đầu tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, lĩnh vực đặc thù mới như chế biến LNG để thực hiện quy hoạch thành công.
Nguồn: Lê Kim Liên/Báo Công thương điện tử