menu search
Đóng menu
Đóng

Lấy ý kiến đối với các dự thảo TCVN về phun phủ nhiệt

09:10 11/06/2022

Triển khai nhiệm vụ biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc giá (TCVN) theo Kế hoạch xây dựng TCVN đã được phê duyệt, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiên cứu và xây dựng 05 TCVN về phun phủ nhiệt nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Để đảm bảo việc lấy ý kiến các bên có liên quan phù hợp với quy định hiện hành, Bộ Công Thương gửi tới quý cơ quan/tổ chức/ cá nhân nêu tại danh mục kèm theo Công văn này.
Đề nghị quý cơ quan/tổ chức/ cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 06 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp theo Mẫu phiếu ý kiến góp ý gửi kèm theo.
Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: CVC Vũ Thị Hồng Hạnh, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 024-222024026 - Email: hanhvth@moit.gov.vn.
 
 

Nguồn:Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương