menu search
Đóng menu
Đóng

Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 17/11/2023

09:17 17/11/2023

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng vàng, bạc, đồng, bạch kim, palađi thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11/2023.

Mặt hàng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Vàng New York

(USD/ounce)

1,985,60

-1,70

-0,09%

Tháng 12/2023

Bạc New York

(USD/ounce)

23,88

-0,05

-0,22%

Tháng 12/2023

Đồng New York

(UScent/lb)

369,55

-0,70

-0,19%

Tháng 12/2023

Bạch kim

(USD/ounce)

896,81

-0,67

-0,07%

N/A

Palađi

(USD/ounce)

1,040,20

+1,73

+0,17%

N/A

Bảng giá kim loại chi tiết các kỳ hạn:

Đồng (USD/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

3,6930

3,7045

3,6930

3,7045

3,7175

Dec'23

3,6955

3,6970

3,6895

3,6935

3,7025

Jan'24

3,7305

3,7580

3,7055

3,7195

3,7360

Feb'24

3,7225

3,7230

3,7225

3,7230

3,7290

Mar'24

3,7300

3,7325

3,7260

3,7305

3,7370

Apr'24

3,7430

3,7430

3,7430

3,7430

3,7495

May'24

3,7550

3,7550

3,7550

3,7550

3,7800

Jun'24

3,7735

3,7930

3,7735

3,7735

3,7920

Jul'24

3,7780

3,7780

3,7780

3,7780

3,7855

Aug'24

3,7965

3,7965

3,7965

3,7965

3,8150

Sep'24

3,8000

3,8000

3,8000

3,8000

3,8060

Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

1965,3

1983,9

1964,6

1983,9

1960,1

Dec'23

1984,2

1989,5

1983,9

1985,9

1987,3

Jan'24

1994,7

1997,6

1994,6

1997,6

1997,7

Feb'24

2007,5

2009,5

2004,1

2006,0

2007,5

Apr'24

2027,5

2027,9

2024,8

2025,3

2026,9

Jun'24

2045,0

2045,4

2044,8

2045,4

2023,5

Aug'24

2064,3

2064,6

2062,3

2062,9

2064,6

Oct'24

2079,8

2080,0

2079,6

2079,6

2059,2

Dec'24

2072,7

2103,0

2072,4

2099,8

2077,1

Feb'25

2117,1

2117,1

2117,1

2117,1

2094,4

Apr'25

2132,6

2132,6

2132,6

2132,6

2109,9

Palađi (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

1047,20

1047,20

1047,20

1047,20

1036,40

Dec'23

1038,50

1044,00

1036,00

1040,50

1049,60

Jan'24

1038,50

1059,00

1033,50

1042,30

1033,30

Feb'24

-

-

-

-

-

Mar'24

1030,00

1059,00

1030,00

1053,40

1044,70

Jun'24

1061,10

1061,10

1061,10

1061,10

1052,20

Sep'24

1072,30

1072,30

1072,30

1072,30

1063,40

Dec'24

1084,50

1084,50

1084,50

1084,50

1075,60

Mar'25

1096,40

1096,40

1096,40

1096,40

1087,50

Jun'25

1111,30

1111,30

1111,30

1111,30

1102,40

Sep'25

1122,20

1122,20

1122,20

1122,20

1113,30

Bạch kim (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

897,1

897,1

897,1

897,1

895,3

Dec'23

893,1

898,2

892,9

894,7

898,5

Jan'24

899,2

901,2

898,0

899,1

902,8

Feb'24

-

-

-

-

-

Apr'24

905,4

907,2

904,6

906,2

909,3

Jul'24

910,0

920,0

907,3

915,7

914,8

Oct'24

916,6

922,6

913,5

922,6

921,7

Jan'25

929,3

929,3

929,3

929,3

928,4

Apr'25

935,1

935,1

935,1

935,1

934,2

Jul'25

940,3

940,3

940,3

940,3

939,4

Oct'25

950,6

950,6

950,6

950,6

949,7

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

23,575

23,900

23,320

23,892

23,485

Dec'23

23,825

23,980

23,805

23,885

23,933

Jan'24

24,000

24,015

24,000

24,015

24,053

Feb'24

-

-

-

-

-

Mar'24

24,180

24,320

24,165

24,235

24,277

May'24

24,120

24,695

23,935

24,512

24,112

Jul'24

24,715

24,715

24,715

24,715

24,341

Sep'24

24,775

25,010

24,775

24,965

24,574

Dec'24

25,150

25,445

25,150

25,290

24,903

Jan'25

25,529

25,529

25,529

25,529

25,142

Mar'25

25,674

25,674

25,674

25,674

25,287

Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts