menu search
Đóng menu
Đóng

5 tháng năm 2022: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

08:52 10/06/2022

5 tháng năm 2022, có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 62,3%.

5 tháng năm 2022: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD


Nguồn:thoibaotaichinhvietnam

Link gốc