menu search
Đóng menu
Đóng

Kim ngạch nhập khẩu lúa mì năm 2021 tăng 82,8%

16:46 18/01/2022

Năm 2021 cả nước nhập khẩu 4,67 triệu tấn lúa mì, trị giá trên 1,38 tỷ USD, giá trung bình 295,3 USD/tấn.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2021 cả nước nhập khẩu 244.473 tấn lúa mì các loại về Việt Nam trị giá 82,85 triệu USD, giá trung bình 338,9 USD/tấn, giảm 29,9% về lượng, giảm 28,3 % kim ngạch nhưng tăng 2,3% về giá so với tháng 11/2021; so với tháng 12/2020 cũng giảm 23,5% về lượng, giảm 1,9% về kim ngạch nhưng tăng 28,2% về giá.
Tính chung trong cả năm 2021 cả nước nhập khẩu 4,67 triệu tấn lúa mì, trị giá trên 1,38 tỷ USD, giá trung bình 295,3 USD/tấn, tăng mạnh 59% về khối lượng, tăng 82,8% kim ngạch và tăng 14,9% về giá so với năm 2020.
Lúa mì nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Australia, chiếm 67,4% trong tổng khối lượng và chiếm 68% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, với 3,15 triệu tấn, tương đương 940,43 triệu USD, giá 298,7 USD/tấn, tăng rất mạnh 305,1% về khối lượng, tăng 340% kim ngạch và giá tăng 8,6%; riêng tháng 12/2021 lượng nhập khẩu giảm mạnh 52% về lượng và giảm 49,8% về kim ngạch nhưng tăng 4,6% về giá so với tháng 11/2021, đạt 97.016 tấn, tương đương 36,1 triệu USD, giá 372 USD/tấn; so với tháng 12/2020 cũng giảm rất mạnh 51% về lượng, giảm 31% về kim ngạch nhưng giá tăng 40,8%.
Ngoài thị trường chủ đạo Australia, thì Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ: Ukraine 278.564 tấn, tương đương 80,89 triệu USD, tăng 15,9% về khối lượng, tăng 45,9% kim ngạch so với năm 2020; nhập khẩu từ Mỹ 200.788 tấn, tương đương 63,82 triệu USD, giảm 62% về khối lượng và giảm 55,5% kim ngạch; Brazil 229.518 tấn, tương đương 55 triệu USD, giảm trên 5% cả về khối lượng và kim ngạch so với năm 2020.

Nhập khẩu lúa mì năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu lúa mì năm 2021 tăng 82,8%

Nguồn:Vinanet/VITIC