menu search
Đóng menu
Đóng

Kim ngạch nhập khẩu ngô từ Achentina giảm, từ Brazil và Ấn Độ tăng

10:19 21/09/2023

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 8 tháng năm 2023 đạt trên 5,35 triệu tấn, trị giá trên 1,71 tỷ USD, giá trung bình 320,2 USD/tấn, giảm 8,6% về lượng, giảm 18% kim ngạch và giảm 10,3% về giá so với 8 tháng năm 2022.

Trong đó, riêng tháng 8/2023 đạt 1,08 triệu tấn, tương đương 310,29 triệu USD, giá trung bình 288,6 USD/tấn, tăng 80% về lượng và tăng 75,4% kim ngạch so với tháng 7/2023, nhưng giá giảm 2,5%; so với tháng 8/2022 cũng tăng mạnh 50,7% về lượng, tăng 19,9% về kim ngạch nhưng giảm 20,5% về giá.
Achentina là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2023, chiếm trên 36% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,96 triệu tấn, tương đương trên 619,69 triệu USD, giá 316,4 USD/tấn, giảm mạnh 45,7% về lượng, giảm 52,6% kim ngạch và giảm 12,6% về giá so với 8 tháng năm 2022.
Thị trường lớn thứ 2 là Brazil, trong 8 tháng năm 2023 đạt 1,72 triệu tấn, tương đương 559,46 triệu USD, giá 325,3 USD/tấn, chiếm trên 32% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh 281% về lượng, tăng 272% về kim ngạch nhưng giá giảm nhẹ 2,4% so với 8 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Ấn Độ 8 tháng năm 2023 đạt 1,18 triệu tấn, tương đương 364,97 triệu USD, giá 309,7 USD/tấn, chiếm 22% trong tổng lượng và chiếm 21,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 74% về lượng, tăng 63,2% về kim ngạch, nhưng giá giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô 8 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu ngô từ Achentina giảm, từ Brazil và Ấn Độ tăng

Nguồn:Vinanet/VITIC