menu search
Đóng menu
Đóng

Kim ngạch xuất khẩu phân bón 8 tháng năm 2023 giảm 43,2%

16:59 22/09/2023

8 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu trên 1,1 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 449,95 triệu USD, giá trung bình 408,8 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu 1,1 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 449,95 triệu USD, giá trung bình 408,8 USD/tấn, giảm 10,3% về khối lượng, giảm 43,2% về kim ngạch và giảm 36,7% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Riêng tháng 8/2023 xuất khẩu 158.088 tấn phân bón các loại, đạt 58,89 triệu USD, giá 372,5 USD/tấn, tăng 12% về khối lượng, tăng 7,8% kim ngạch nhưng giảm 3,9% về giá so với tháng 7/2023; So với tháng 8/2022 thì cũng tăng 34% về lượng, nhưng giảm 16,5% kim ngạch và giảm 37,7% về giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm trên 36,5% trong tổng khối lượng và chiếm 37,3% tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 401.941 tấn, tương đương 167,74 triệu USD, giá trung bình 417,3 USD/tấn, tăng 19,6% về lượng nhưng giảm 6,8% kim ngạch và giá giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 8/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 60.723 tấn, tương đương 25,15 triệu USD, giá trung bình 414,2 USD/tấn, tăng 22% về lượng và tăng 27,7% kim ngạch, giá tăng 4,6% so với tháng 7/2023.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Malaysia đạt 67.711 tấn, tương đương 22,5 triệu USD, giá trung bình 332,3 USD/tấn, giảm 35,9% về lượng, giảm 58,9% kim ngạch và giảm 35,9% về giá, chiếm 6,2% trong tổng khối lượng và chiếm 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 49.025 tấn, tương đương 18,18 triệu USD, giá trung bình 370,8 USD/tấn, giảm mạnh 42% về lượng, giảm 71,2% kim ngạch và giá giảm 50,4%, chiếm 4,5% trong tổng khối lượng và chiếm 4% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 637.637 tấn, tương đương 262,96 triệu USD, giảm 11,4% về lượng, giảm 39% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 72.177 tấn, tương đương 24,47 triệu USD, giảm 40,5% về lượng, giảm 62,5% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 584.146 tấn, tương đương 242,81 triệu USD, giảm 5,7% về lượng, giảm 32,3% kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 8 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu phân bón 8 tháng năm 2023 giảm 43,2%
 

Nguồn:Vinanet/VITIC