menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu ô tô 11 tháng năm 2020 giảm mạnh

08:42 05/01/2021

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 92.261 chiếc, kim ngạch 2,03 tỷ USD, giảm 30,5% về số lượng và giảm 31,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 68.104 chiếc, giảm 31,4%; ô tô vận tải là 18.091 chiếc, giảm 34,3%.
Riêng tháng 11/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu giảm 10,4% về số lượng và giảm 3,6% về kim ngạch so với tháng trước đó. Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 12.237 chiếc, tương ứng đạt 273,05 triệu USD.
Trong tháng 11/2020, ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu nhiều nhất có xuất xứ từ các thị trường: Thái Lan với 5.927 chiếc, Indonesia 3.823 chiếc và Trung Quốc với 1.204 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 89,5% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11.
Tính chung trong 11 tháng năm 2020 Thái Lan vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp ô tô cho Việt Nam với 44.697 chiếc, tương đương 912,93 triệu USD, giảm gần 38% cả về số lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 48,5% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong 11 tháng và chiếm 45% trong tổng kim ngạch.
Indonesia đứng thứ 2 với 32.691 chiếc, tương đương410,45 triệu USD, giảm 27% về lượng và giảm 32% về kim ngạch; chiếm 35% trong tổng lượng và chiếm 20% trong tổng kim ngạch.
Trung Quốc đứng thứ 3 với 6.316 chiếc, tương đương 230,8 triệu USD, tăng 32% về lượng và tăng 21,6% về kim ngạch; chiếm 7% trong tổng lượng và chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu ô tô 11 tháng năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/12/2020 của TCHQ)

Thị trường

11 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2020 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

92.261

2.031.153.688

-30,52

-31,18

100

100

Thái Lan

44.697

912.932.703

-37,53

-37,78

48,45

44,95

Indonesia

32.691

410.445.679

-27,02

-32,21

35,43

20,21

Trung Quốc

6.316

230.797.517

32,05

21,61

6,85

11,36

Nhật Bản

2.301

103.608.288

-20,93

-31,03

2,49

5,1

Mỹ

1.386

66.515.510

5,32

13,79

1,5

3,27

Hàn Quốc

1.152

64.256.786

1,68

-20,18

1,25

3,16

Đức

917

50.167.908

-35,51

-42,56

0,99

2,47

Ấn Độ

146

26.948.325

-18,89

-53,36

0,16

1,33

Anh

303

26.525.623

-36,61

-18,08

0,33

1,31

Nga

231

25.062.796

-70,35

-61,36

0,25

1,23

Canada

22

2.492.234

-31,25

-39,65

0,02

0,12

Pháp

14

1.303.109

-68,18

-72,99

0,02

0,06

Trong tháng 11/2020, có 8.441 chiếc xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá gần 161 triệu USD, chiếm 69% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu, giảm 18,7% (tương đương giảm 1.938 chiếc) so với tháng trước. Số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.765 chiếc, giảm 5,3% và thành phố Hải Phòng 3.642 chiếc, giảm 31,2% so với tháng trước. Chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 3.852 chiếc, giảm 31% và xe xuất xứ từ Indonesia 3.754 chiếc, giảm 1,4% so với tháng trước.
Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tháng 11/2020, có 12 chiếc xuất xứ Thái Lan được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.
Xe ô tô vận tải nhập khẩu trong tháng 11/2020 là 2.585 chiếc, với trị giá đạt 61,4 triệu USD; tăng 6,6% về lượng và tăng 10,3% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 2.063 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, tăng 7,6% so với tháng trước và chiếm 80% trong tổng lượng xe ô tô vận tải nhập về Việt Nam, chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 1.133 chiếc, tăng 3,4%; Hải Phòng với 1.062 chiếc, tăng 1,6%; thành phố Lạng Sơn với 304 chiếc, gấp hơn 2 lần so với tháng trước.
Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 11/2020 nhập khẩu 1.199 chiếc trị giá gần 51 triệu USD, tăng 45,2% về lượng và tăng 42,9% về trị giá so với tháng trước; trong đó, có tới 638 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 37%; có 260 chiếc xuất xứ từ Mexico, gấp 15 lần và 96 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc, tăng 19% so với tháng trước, chủ yếu qua cửa khẩu Lạng Sơn với 576 chiếc, tăng 38% so với tháng trước; thành phố Hải Phòng 346 chiếc, gấp 2 lần và Hồ Chí Minh với 184 chiếc, tăng nhẹ 2,2%.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 11/2020

Chỉ tiêu

Tháng

11/2020

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng tháng 11/2020 (%)*

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

Trị giá

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

8.441

160.572.100

-18,7

-16,1

69,0

58,8

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

12

402.804

-45,5

-41,3

0,1

0,1

Ô tô vận tải

2.585

61.383.659

6,6

10,3

21,1

22,5

Ô tô loại khác

1.199

50.689.913

45,2

42,9

9,8

18,6

Tổng cộng

12.237

273.048.477

-10,4

-3,6

100,0

100,0

 

Nguồn:VITIC