menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu thức ăn gia súc 5 tháng năm 2024 tăng 10%

16:59 20/06/2024

5 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt gần 2,13 tỷ USD, tăng 10% so với 5 tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 5/2024 giảm 11,5% so với tháng 4/2024 nhưng tăng 11,9% so với tháng 5/2023, đạt 441,53 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 2,13 tỷ USD, tăng 10% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 25,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 545,04 triệu USD, tăng 13,8% so với 5 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 5/2024 đạt 158,94 triệu USD, tăng 9,7% so với tháng 4/2024 và tăng mạnh 91,9% so với tháng 5/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 23,2%, đạt 493,68 triệu USD, tăng mạnh 75,8% so với cùng kỳ năm 2023; riêng tháng 5/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 68,49 triệu USD, giảm 50% so với tháng 4/2024 nhưng tăng 45,5% so với tháng 5/2023.
Tiếp đến thị trường Brazil trong tháng 5/2024 nhập khẩu tăng mạnh 131,3% so với tháng 4/2024 và tăng 27,3% so với tháng 5/2023, đạt gần 82,48 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng 35,6% so với 5 tháng đầu năm 2023; đạt trên 313,44 triệu USD, chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 38,5% so với 5 tháng đầu năm 2023, đạt gần 176,86 triệu USD, chiếm 8,3%. Nhập khẩu từ thị trường EU giảm mạnh 62,4%, đạt 60,21 triệu USD, chiếm 2,8%.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2024

(Theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn:Vinanet/VITIC