menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu thuốc trừ sâu 4 tháng đầu năm 2023 giảm 14,5% kim ngạch

16:54 31/05/2023

4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu trừ sâu và nguyên liệu đạt hơn 255,83 triệu USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 4/2023 đạt 62,81 triệu USD, giảm 25,9% so với tháng 3/2023 và cũng giảm 13,6% so với tháng 4/2022. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 255,83 triệu USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 50,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với gần 129,23 triệu USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 4/2023 kim ngạch cũng giảm mạnh 37,7% so với tháng 3/2023 và giảm 18,5% so với cùng tháng năm ngoái, đạt 28,38 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là khối các nước Đông Nam Á chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch, đạt 37,22 triệu USD, giảm 22%. Nhập khẩu thuốc trừ sâu từ các nước EU chiếm 8,9%, đạt 22,69 triệu USD, giảm 22,6%. Nhập khẩu từ Ấn Độ chiếm 10,7%, đạt 27,48 triệu USD, giảm 27,9%.
Nhìn chung, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ đa số các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý là trong 4 tháng đầu năm 2023 nay, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ thị trường Đức tăng mạnh 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18,62 triệu USD.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 4 tháng năm 2023

ĐVT: USD 

Nhập khẩu thuốc trừ sâu 4 tháng đầu năm 2023 giảm 14,5% kim ngạch
 

Nguồn:Vinanet/VITIC