menu search
Đóng menu
Đóng

Những mặt hàng chính xuất khẩu sang Philippines 5 tháng năm 2021

13:35 09/07/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Philippines trong tháng 5/2021 đạt 371,48 triệu USD, giảm 9,4% so tháng 4/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,69 tỷ USD, tăng 9,74% so với cùng kỳ năm 2020.
 
Gạo là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 501,9 triệu USD, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,5% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 139,25 triệu USD, tăng 17,6%, chiếm 8,2% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là clanhke và xi măng đạt 139,19 triệu USD, tăng 41,2%.
Nhìn chung trong 5 tháng đầu năm 2021 hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Philippines đều tăng kim ngạch xuất khẩu so với 5 tháng năm 2020.

Số liệu xuất khẩu hàng hóa sang Philippines 5 tháng năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

 

Nguồn:VITIC