menu search
Đóng menu
Đóng

Phân bón xuất khẩu sang thị trường Campuchia chiếm gần 50% tổng kim ngạch

14:28 18/11/2021

10 tháng năm 2021 xuất khẩu 1,06 triệu tấn phân bón, thu về gần 379,58 triệu USD, giá trung bình đạt 356,6 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón ra thị trường nước ngoài tháng 10/2021 tăng tháng thứ 2 liên tiếp, tăng 22,3% về lượng, tăng 23% về kim ngạch và tăng 0,8% về giá so với tháng 9/2021. So với tháng 10/2020 thì giảm 19,9% về lượng, nhưng tăng 19,3% kim ngạch và giá tăng 48,9%, đạt 108.015 tấn, tương đương 46,41 triệu USD, giá trung bình 429,6 USD/tấn.
Tính chung cả 10 tháng năm 2021 xuất khẩu phân bón tăng cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 1,06 triệu tấn phân bón, thu về gần 379,58 triệu USD, giá trung bình đạt 356,6 USD/tấn, tăng 6,7% về khối lượng, tăng 30,7% về kim ngạch và giá tăng 22,5%.
Thị trường Campuchia tiêu thụ chủ yếu các loại phân bón xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 44,7% trong tổng lượng và chiếm 47,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 476.109 tấn, tương đương trên 179,37 triệu USD, giá trung bình 376,8 USD/tấn, tăng 39,6% về lượng, tăng 68,2% về kim ngạch và tăng 20,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 10/2021 xuất khẩu phân bón sang thị trường này đạt 62.951 tấn, tương đương 25,69 triệu USD, giá trung bình 408 USD/tấn, tăng 31% về lượng, tăng 27% về kim ngạch nhưng giảm 3% về giá so với tháng 9/2021. So với tháng 10/2020 cũng tăng mạnh 38,3% về lượng, tăng 83,4% kim ngạch và giá tăng 32,7%.
Ngoài thị trường chủ đạo Campuchia, thì Việt Nam còn xuất khẩu phân bón sang thị trường Lào 45.351 tấn, tương đương 18,71 triệu USD, giá trung bình 412,5 USD/tấn, tăng 26% về lượng, tăng 37% về kim ngạch và tăng 8,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu phân bón sang thị trường Mozambique 59.750 tấn, tương đương 18,21 triệu USD, tăng mạnh 631,6% về khối lượng và tăng 425,4% về kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường Malaysia 77.429 tấn, tương đương 17,46 triệu USD, giảm 0,6% về khối lượng nhưng tăng 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu phân bón 10 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Phân bón xuất khẩu sang thị trường Campuchia chiếm gần 50% tổng kim ngạch

Nguồn:Vinanet/VITIC