menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2023 sụt giảm

14:31 28/03/2023

2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 7,7% về lượng, giảm 9,5% về kim ngạch và giảm 1,9% về giá so với 2 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh trên 40% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 1/2023 nhưng giá giảm nhẹ 0,2%, đạt 200.056 tấn, tương đương 434,91 triệu USD, giá trung bình 2.173,9 USD/tấn. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 7,7% về lượng, giảm 9,5% về kim ngạch và giảm 1,9% về giá so với 2 tháng đầu năm 2022, đạt 342.352 tấn, tương đương 745,29 triệu USD, giá trung bình 2.177 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 2 tháng đầu năm 2023, chiếm 14% trong tổng lượng và chiếm 12,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 47.791 tấn, tương đương 94,91 triệu USD, giá 1.986 USD/tấn, tăng 1,3% về lượng, nhưng giảm 9,1% về kim ngạch và giảm 10,3% về giá so với 2 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 2/2023 xuất khẩu đạt 26.304 tấn, tương đương 52,54 triệu USD, tăng 22,4% về lượng, tăng 24% kim ngạch so với tháng 1/2023.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng mạnh 43,9% về lượng, tăng 33,8% kim ngạch, nhưng giảm 7% về giá so với 2 tháng đầu năm 2022, đạt 35.635 tấn, tương đương 72,73 triệu USD, giá 2.040,8 USD/tấn, chiếm trên 10,4% trong tổng lượng và chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ cũng tăng 47,2% về lượng, tăng 22,2% kim ngạch nhưng giảm 17% về giá so với 2 tháng đầu năm 2022, đạt 24.138 tấn, tương đương 51,67 triệu USD, giá trung bình 2.140,5 USD/tấn, chiếm 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2022.

Xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2023 sụt giảm

Nguồn:Vinanet/VITIC