menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 5 tháng năm 2022 đạt trên 22,51 tỷ USD

08:20 01/07/2022

5 tháng đầu năm 2022  xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 22,51 tỷ USD.

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện trong tháng 5/2022 tăng 8,6% so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 25,2% so với tháng 5/2021, đạt trên 4,85 tỷ USD.
Cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 22,51 tỷ USD, chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Riêng xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 98,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 22,14 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021 .
Nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 25,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 5,78 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021 ; Trong đó riêng tháng 5/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,31 tỷ USD, tăng 10% so với tháng 4/2022 và tăng 37% so với tháng 5/2021.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, với 4,69 tỷ USD, tăng 16%, chiếm 20,8%; riêng tháng 5/2022 tăng 3,9 % so với tháng 4/2022 và tăng 14% so với tháng 5/2021
Tiếp sau đó là thị trường Hồng Kông đạt 2,31 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ, chiếm 10,3%; Xuất khẩu sang EU đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng 12,2%, chiếm 12,5%; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 1,55 tỷ USD, giảm 6,6%, chiếm 6,9%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện 5 tháng đầu năm 2022 sang các thị trường chủ đạo tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021 .
Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 5 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)
ĐVT: USD 

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 5 tháng năm 2022 đạt trên 22,51 tỷ USD

Nguồn:Vinanet/VITIC