menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu thủy sản năm 2022 sang các thị trường đạt trên 10,92 tỷ USD

16:11 18/01/2023

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 12/2022 tiếp tục giảm 4,4% so với tháng 11/2022 và giảm 16% so với tháng 12/2021, đạt trên 754,51 triệu USD.

Tính chung cả năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 10,92 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 941,09 triệu USD, tăng 26%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 19,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 2,13 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2021; trong đó riêng tháng 12/2022 đạt 99,47 triệu USD, giảm 15,6% so với tháng 11/2022 và giảm 44,5% so với tháng 12/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 15,6%, đạt gần 1,71 tỷ USD, tăng 28,8%; riêng tháng 12/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 128,32 triệu USD, giảm 15,3% so với tháng 11/2022 nhưng tăng 10,7% so với tháng 12/2021.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 12/2022 giảm 18,2% so với tháng 11/2022 và giảm 10% so với tháng 12/2021, đạt 104,05 triệu USD; cộng chung cả năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh 61,2% so với năm 2021, đạt trên 1,57 tỷ USD, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP năm 2022 tăng mạnh 34,9% so với năm 2021, đạt trên 5,39 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 30,6%, đạt 2,87 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,22 tỷ USD, tăng 20,1%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 7% trong tổng kim ngạch, đạt gần 774,87 triệu USD, tăng mạnh 28,5%.

Xuất khẩu thủy sản năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

                                                                                               ĐVT: USD 
Xuất khẩu thủy sản năm 2022 sang các thị trường đạt trên 10,92 tỷ USD

 

Nguồn:Vinanet/VITIC