menu search
Đóng menu
Đóng

RCEP – Thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới

09:25 17/11/2020

 
Việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam và tất cả các nước tham gia đàm phán Hiệp định.

[Infographics] RCEP – Thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới

Nguồn:congthuong.vn

Link gốc