menu search
Đóng menu
Đóng

Công văn 8138/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

16:49 29/10/2020

Ngày 27/10/2020 Bộ Công Thương ban hành công văn số 8138/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định từ 15h ngày 27/10/2020, Xăng E5RON92 giảm 159 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 182 đồng/lít so với giá hiện hành.
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:
- Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng, dầu cụ thể: Không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 RON92 và dầu mazut, trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 298 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước).
- Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, tăng chi Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg); dầu diesel không chi.
Giá bán xăng dầu:
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 14.109 đồng/lít (giảm 159 đồng/lít so với giá hiện hành);
- Xăng RON95-III: không cao hơn 14.940 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá hiện hành);
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.218 đồng/lít (tăng 90 đồng/lít so với giá hiện hành);
- Dầu hỏa: không cao hơn 9.717 đồng/lít (tăng 123 đồng/lít so với giá hiện hành);
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.261 đồng/kg (tăng 340 đồng/kg so với giá hiện hành).
- Kể từ 15 giờ ngày 27/10/2020, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Nguồn:VITIC