menu search
Đóng menu
Đóng

Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2021

11:41 23/05/2022

Công văn số: 3150/VPCP-NN về việc dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2021.
 
Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2509/BTNMT-TCMT ngày 13/5/2022 về việc gửi Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ (gửi kèm theo), rà soát kỹ nội dung đảm bảo đầy đủ, chính xác, hoàn thiện dự thảo Báo cáo.
2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Quốc hội trước ngày 23/5/2022 .
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

Nguồn:Vinanet/VITIC