menu search
Đóng menu
Đóng

Quyết định số 233/QĐ-BGTVT: Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm

10:40 10/04/2024

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 233/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
 

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS) và Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS). Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT là Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục được quy định chi tiết tại Phụ lục Quyết định.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024.
Toàn văn Quyết định xem Tại đây!
 

Nguồn:Vinanet/VITIC