menu search
Đóng menu
Đóng

Đồng bằng sông Cửu Long nâng cao giá trị nông thủy sản

23:13 25/06/2015
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang kiến nghị các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long siết chặt công tác quy hoạch, lập kế hoạch về trồng, chế biến lúa gạo, khắc phục việc chỉ chú trọng tăng sản lượng mà chưa quan tâm đúng mức tới chất lượng, dẫn đến giá gạo xuất khẩu thường thấp hơn giá của nhiều nước khác.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang kiến nghị các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long siết chặt công tác quy hoạch, lập kế hoạch về trồng, chế biến lúa gạo, khắc phục việc chỉ chú trọng tăng sản lượng mà chưa quan tâm đúng mức tới chất lượng, dẫn đến giá gạo xuất khẩu thường thấp hơn giá của nhiều nước khác.

Do vậy, các tỉnh cần hướng tới việc tạm trữ lúa thay vì tạm trữ gạo như hiện nay vì thời gian tạm trữ lúa lâu hơn so với tạm trữ gạo. Qua đó, sẽ quản lý chặt hơn khâu phân phối và quản lý chặt hơn các đầu mối xuất khẩu, từ đó duy trì giá mua lúa gạo ổn định, bảo đảm người trồng lúa có thu nhập khá hơn. Cơ quan trên cũng kiến nghị Chính phủ quản lý chặt các đầu mối xuất khẩu cá tra, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như hiện nay; quản lý chặt chất lượng cá nuôi và xây dựng thương hiệu cho cá tra Việt Nam; tăng liên kết giữa người nuôi và cơ sở chế biến xuất khẩu nhằm tạo chuỗi liên kết bền vững; từng bước thay thế thức ăn nhập khẩu bằng nguyên liệu trong nước đồng thời chủ động vùng nguyên liệu nuôi để bảo đảm cung ứng nguồn thức ăn chăn nuôi hợp lý.

Ngoài ra, để đẩy mạnh liên kết trong chuỗi giá trị nông sản, toàn vùng cần huy động cao nhất các nguồn lực, trước hết nguồn lực trong nước, kết hợp với thu hút vốn đầu tư nước ngoài để khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng. Đồng thời toàn vùng cần tập hợp lực lượng nông ngư dân và những doanh nghiệp nhỏ và vừa thành hệ thống nhằm tăng sức mạnh liên kết trong sản xuất, kinh doanh nhằm tháo gỡ đầu ra và chủ động nguồn nguyên liệu. Trên cơ sở đó, các tỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nông thủy sản hợp lý, khắc phục tình trạng đầu tư phát triển chống chéo, trùng lắp gây lãng phí nguồn lực. Cần xây dựng, phát triển mối liên kết chặt chẽ giữa các tỉnh để phát huy tiềm năng, thế mạnh, từ địa phương và hạn chế cạnh tranh cục bộ. Các ngân hàng cần ưu tiên tăng hạn mức cho vay với các khách hàng là doanh nghiệp truyền thống như các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông thủy sản có uy tín.
Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Cần Thơ, đến đầu tháng 6/2015, dư nợ cho vay phát triển nông thủy sản trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng lên gần 180.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng nói trên đã đáp ứng khá tốt nhu cầu vốn cho sản xuất, thu mua, chế biến gạo, thủy sản xuất khẩu là những sản phẩm có thế mạnh hàng đầu trong vùng. Tuy nhiên, việc xuất khẩu gạo và thủy sản trong vùng vẫn chưa hết khó khăn do một số nước áp dụng các rào cản kỹ thuật, áp thuế chống phá giá đối với sản phẩm thủy sản. Ngoài ra, việc cạnh tranh không lành mạnh như giảm giá xuất khẩu, giá thu mua cá nguyên liệu đã ảnh hưởng tới thu nhập người dân, uy tín thương hiệu nông thủy sản Việt Nam.

Nguồn: TTXVN
 

Nguồn:Thông tấn xã Việt Nam