menu search
Đóng menu
Đóng

Ấn Độ gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu đường thêm 1 năm

17:10 08/11/2022

Ngày 30/10/2022, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ ra thông báo kéo dài lệnh hạn chế xuất khẩu đường, gồm đường thô đường tinh luyện và đường trắng (ban hành ngày 24/5/2022), có hiệu lực từ 31/10/2022 đến 31/10/2023.
Theo đó, việc xuất khẩu chỉ được thực hiện thông qua giấy phép. Đồng thời, khi đơn xin phép xuất khẩu (giấy phép) được chấp thuận, các nhà máy sẽ phải xuất xưởng trong vòng 30 ngày. Xuất khẩu sang EU và Hoa Kỳ thông qua hạn ngạch thuế quan được giữ bên ngoài phạm vi quy định mới. Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu 5.841 tấn đường sang EU và 10.475 tấn sang Mỹ theo hạn ngạch.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ