menu search
Đóng menu
Đóng

Danh bạ doanh nghiệp tỉnh Ehime, Nhật Bản

14:32 09/04/2024

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thông tin và tăng cường kết nối giao dịch với các doanh nghiệp Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp thông tin doanh nghiệp tỉnh Mie, Nhật Bản.
Chi tiết danh bạ, doanh nghiệp xin vui lòng xem tại đây.
Để tìm hiểu thông các thông tin khác liên quan, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Email: jp@moit.gov.vn
Tel. +81-3-3466-3315

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản