menu search
Đóng menu
Đóng

Danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản tại Thụy Điển

16:34 30/06/2022

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Bắc Âu, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) đã xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp khu vực Bắc Âu, trong đó, tập hợp và phân loại có hệ thống hơn 3.000 doanh nghiệp Bắc Âu theo ngành hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, trong đó có thủy sản.
Doanh nghiệp xem chi tiết tại file đính kèm.
Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thêm các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản khác trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp do Thương vụ Thụy Điển xây dựng tại
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia