menu search
Đóng menu
Đóng

Doanh nghiệp Thụy Điển cần mua mỳ ăn liền

09:13 25/02/2024

Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất mỳ ăn liền, sử dụng dầu cọ có chứng nhận.
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia qua địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 15/03/2024.
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia