menu search
Đóng menu
Đóng

Hồ sơ thị trường Áo (phiên bản năm 2022)

09:12 02/08/2022

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin chia sẻ Hồ sơ thị trường Áo (phiên bản mới cập nhật vào cuối tháng 7 năm 2022).
 
Chi tiết xin tham khảo : HSTT Ao 7 2022.docx  

 

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)