menu search
Đóng menu
Đóng

Tình hình ngoại thương của Đài Loan tháng 2 năm 2022

11:04 24/03/2022

Dữ liệu do Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (MOF) tổng hợp cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của đảo này trong tháng 2/2022 đạt 69,09 tỷ USD, tăng 35% so với một năm trước đó.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 37,45 tỷ USD tăng 34,75% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 31,64 tỷ USD tăng 35,31% so với cùng kỳ và riêng trong tháng 2/2022 Đài Loan đạt mức xuất siêu 5,8 tỷ USD tăng 31,75% so với cùng kỳ.

Thống kê

 

Xuất nhập khẩu

 

Xuất khẩu

 

Nhập khẩu

Xuất/ nhập siêu

 

Kim ngạch

 

Tăng/

giảm

Kim ngạch

 

Tăng/

giảm

 

Kim ngạch

 

Tăng/

giảm

 

Kim ngạch

 

Tăng/

giảm

 

Lũy kế 2T2022

144,140.13

26.881

77,432.75

24.775

66,707.38

29.417

10,725.38

2.018

Tính riêng từng tháng

Tháng 1

 

75,049.92

 

20.220

 

39,983.16

 

16.685

 

35,066.76

 

24.521

 

4,916.40

-19.462

 

Tháng 2

 

69,090.21

 

35.007

 

37,449.59

 

34.750

 

31,640.62

 

35.314

 

5,808.97

31.758

 

Lũy kế hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đài Loan đạt 144,14 tỷ USD tăng 26,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 77,43 tỷ USD tăng 24,77% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 66,7 tỷ USD tăng 29,42 % so với cùng kỳ và hai tháng đầu năm 2022 Đài Loan đạt mức xuất siêu 10,72 tỷ USD tăng nhẹ 2,02% so với cùng kỳ.
Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục đóng vai trò là những người mua hàng hóa lớn nhất của Đài Loan trong tháng Hai, mua 15,76 tỷ USD hàng hóa từ các nhà cung cấp Đài Loan, tăng 39,9% so với một năm trước đó và chiếm 42,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đứng thứ hai, mua 6,36 tỷ USD hàng hóa từ Đài Loan, tăng 34,6%, tiếp theo là Hoa Kỳ, mua 5,49 tỷ USD, tăng 40,3%.
Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc và Hồng Kông vẫn là đối tác cung ứng hàng hóa lớn nhất cho Đài Loan với kim ngạch nhập khẩu đạt 5,84 tỷ USD, tăng 1,23 tỷ USD (+26,8%) so với cùng tháng năm trước. Kế đến là Nhật Bản 4,77 tỷ USD, tăng 1,01 tỷ USD (+26,8%). Các đối tác ASEAN là nhà cung ứng hàng hóa lớn thứ 3 với kim ngạch nhập khẩu đạt 4,04 tỷ USD, tăng 1,20 tỷ USD (+42,4%).
Cũng theo thống kê của phía Đài Loan, lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã vượt Đức trở thành đối tác lớn thứ 09 của Đài Loan trong tháng 02/2022, chiếm 2,46% tổng thị phần xuất nhập khẩu, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 (3,16% thị phần xuất khẩu) và là đối tác cung ứng thứ 13 (1,64% thị phần nhập khẩu) của Đài Loan trong cùng kỳ. Nếu tính riêng trong khối ASEAN, Việt Nam tiếp tục giữ vừng vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Đài Loan trong khối ASEAN chỉ sau Singapore (6) và Mayalsia (7).
Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc