menu search
Đóng menu
Đóng

Bãi bỏ QĐ áp dụng cấp Giấy phép NK tự động một số sản phẩm thép

10:33 01/09/2017

Vinanet - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Theo Thông tư số 14/2017/TT-BCT, thương nhân nhập khẩu một số sản phẩm thép quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và không phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Chi tiết  Thông tư 14/2017/TT-BCT xem tại đây.

Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương