menu search
Đóng menu
Đóng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp giấy phép của ngân hàng nước ngoài

14:04 04/12/2019

Vinanet - Ngày 02/12/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư 25/2019/TT-NHNN về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
Theo đó, NHNN bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với những thay đổi của văn phòng đại diện. Cụ thể: Văn phòng đại diện phải lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nếu thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đang đặt trụ sở hoặc khi gia hạn thời gian hoạt động.
Sau khi NHNN chi nhánh sửa đổi, bổ sung Giấy phép, văn phòng đại diện phải thực hiện các công việc: Đăng ký nội dung thay đổi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tiến hành hoạt động tại địa điểm mới, chấm dứt hoạt động tại địa điểm cũ trong vòng 06 tháng, từ ngày Giấy phép được sửa đổi, bổ sung; công bố nội dung thay đổi trên phương tiện thông tin của NHNN và 03 số báo viết liên tiếp hàng ngày hoặc báo điện tử trong 07 ngày làm việc.
Trong thông tư còn quy định rõ 3 bước sửa đổi Giấy phép văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài trong khoản 4 Điều 1 như sau:
1. Văn phòng đại diện lập hồ sơ gửi NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở nếu thay đổi tên, gia hạn thời hạn hoạt động hoặc gửi NHNN chi nhánh nơi dự kiến chuyển trụ sở đến nếu thay đổi địa điểm đặt trụ sở.
Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị thay đổi do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng ký, trong đó phải có nội dung hiện tại, nội dung dự kiến thay đổi và lý do thay đổi;
- Tài liệu chứng minh lý do thay đổi (nếu đổi tên) hoặc tài liệu chứng minh văn phòng đại diện có quyền sử dụng hoặc sẽ có quyền sử dụng hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới (nếu đổi địa điểm đặt trụ sở);
- Báo cáo tài chính năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị đã được kiểm toán độc lập của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;
- Báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của văn phòng đại diện đối với trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động (trong đó nêu rõ tình hình hoạt động trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị và kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo).
2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN chi nhánh có văn bản yêu cầu văn phòng đại diện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
3. Trong 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN chi nhánh có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi của văn phòng đại diện.
Trường hợp từ chối, NHNN có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/01/2020.
Xem chi tiết Thông tư 25/2019/TT-NHNN tại đây.
Nguồn: VITIC