menu search
Đóng menu
Đóng

Cập nhật Danh sách thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17/8/2023

10:52 18/08/2023

Cục Xuất nhập khẩu công bố Danh sách thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17/8/2023.
 

Chi tiết, xem tại đây

Nguồn:Cổng TTĐT Bộ Công Thương

Link gốc