menu search
Đóng menu
Đóng

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 25/10/2021

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10/2021.