menu search
Đóng menu
Đóng

Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 15/9/2023

09:31 15/09/2023

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng vàng, bạc, đồng, bạch kim, palađi thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/9/2023.

Mặt hàng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Vàng New York

(USD/ounce)

1,936,60

+3,80

+0,20%

Tháng 12/2023

Bạc New York

(USD/ounce)

23,18

+0,19

+0,81%

Tháng 12/2023

Đồng New York

(UScent/lb)

382,30

+0,15

+0,04%

Tháng 12/2023

Bạch kim

(USD/ounce)

917,38

+5,43

+0,60%

N/A

Palađi

(USD/ounce)

1,253,85

+1,79

+0,14%

N/A

Bảng giá kim loại chi tiết các kỳ hạn:

Đồng (USD/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

3,8000

3,8000

3,7610

3,7825

3,7560

Oct'23

3,7885

3,8120

3,7875

3,8120

3,7905

Nov'23

3,8250

3,8250

3,8250

3,8250

3,7800

Dec'23

3,8155

3,8445

3,8120

3,8415

3,8215

Jan'24

3,8305

3,8305

3,8305

3,8305

3,8030

Feb'24

3,8425

3,8540

3,8305

3,8385

3,8110

Mar'24

3,8390

3,8635

3,8325

3,8620

3,8420

Apr'24

3,8485

3,8485

3,8485

3,8485

3,8235

May'24

3,8390

3,8710

3,8260

3,8545

3,8295

Jun'24

3,8605

3,8605

3,8605

3,8605

3,8380

Jul'24

3,8515

3,8850

3,8320

3,8655

3,8420

Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

1903,0

1910,0

1903,0

1910,0

1909,1

Oct'23

1914,1

1919,0

1913,3

1919,0

1914,4

Nov'23

1915,2

1924,0

1914,7

1923,7

1923,5

Dec'23

1932,5

1937,6

1931,2

1937,4

1932,8

Feb'24

1952,3

1957,5

1951,4

1957,5

1952,9

Apr'24

1971,8

1975,7

1971,0

1975,7

1972,2

Jun'24

1996,5

1996,5

1996,5

1996,5

1991,7

Aug'24

2005,3

2011,1

2005,3

2010,8

2010,2

Oct'24

2022,9

2028,3

2020,3

2028,3

2027,6

Dec'24

2037,2

2045,8

2037,2

2045,8

2044,8

Feb'25

2063,7

2063,7

2063,7

2063,7

2062,7

Palađi (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

1246,90

1246,90

1246,90

1246,90

1252,20

Oct'23

1251,30

1251,30

1251,30

1251,30

1257,30

Nov'23

1261,30

1261,30

1261,30

1261,30

1267,30

Dec'23

1254,50

1260,50

1234,00

1260,00

1254,80

Mar'24

1277,00

1279,00

1263,00

1263,00

1268,80

Jun'24

1274,00

1274,00

1274,00

1274,00

1279,80

Sep'24

1285,10

1285,10

1285,10

1285,10

1290,90

Dec'24

1297,30

1297,30

1297,30

1297,30

1303,10

Mar'25

1309,20

1309,20

1309,20

1309,20

1315,00

Jun'25

1324,10

1324,10

1324,10

1324,10

1329,90

Sep'25

1335,00

1335,00

1335,00

1335,00

1340,80

Bạch kim (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

908,0

908,0

908,0

908,0

902,1

Oct'23

910,5

918,7

909,2

917,9

911,1

Nov'23

909,8

916,7

901,6

916,7

911,2

Dec'23

-

-

-

-

-

Jan'24

917,2

925,1

915,8

925,1

917,6

Apr'24

924,6

930,0

924,6

930,0

924,9

Jul'24

927,0

931,8

925,5

931,8

927,1

Oct'24

932,9

938,0

932,9

938,0

933,5

Jan'25

970,6

970,6

970,6

970,6

966,1

Apr'25

976,4

976,4

976,4

976,4

971,9

Jul'25

981,6

981,6

981,6

981,6

977,1

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

22,710

22,955

22,710

22,955

22,748

Oct'23

22,775

23,025

22,775

23,025

22,805

Nov'23

22,860

22,865

22,860

22,865

22,902

Dec'23

22,930

23,240

22,910

23,215

22,994

Jan'24

23,110

23,325

23,110

23,325

23,115

Mar'24

23,275

23,545

23,260

23,510

23,344

May'24

23,510

23,760

23,510

23,760

23,581

Jul'24

23,600

23,835

23,460

23,818

23,988

Sep'24

24,040

24,052

24,030

24,052

24,220

Dec'24

24,205

24,356

24,205

24,356

24,524

Jan'25

24,464

24,464

24,464

24,464

24,632

Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts