menu search
Đóng menu
Đóng

Infographics:Tổng quan xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm

09:00 26/07/2021

6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 317,66 tỷ USD, tăng 32,5%, tương ứng tăng gần 78 tỷ USD với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt 158,34 tỷ USD, tăng 29%, tương ứng tăng 35,57 tỷ USD và nhập khẩu đạt 159,33 tỷ USD, tăng 36,3%, tương ứng tăng 42,43 tỷ USD.