menu search
Đóng menu
Đóng

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2024 giảm 5,5%

11:20 20/06/2024

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt trên 993,65 triệu USD, giảm 5,5% so với 5 tháng đầu năm 2023.

Riêng tháng 5/2024 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 203,89 triệu USD, tăng 17,7% so với tháng 4/2024 và tăng 4,2% so với tháng 5/2023.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Na Uy dẫn đầu về kim ngạch, đạt trên 122,26 triệu USD, chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 5,3% so với 5 tháng đầu năm 2023, riêng tháng 5/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 24,28 triệu USD, giảm 2,3% so với tháng 4/2024 nhưng tăng 12% so với tháng 5/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 5/2024 tăng mạnh 47,7% so với tháng 4/2024 và tăng 88,6% so với tháng 5/2023, đạt 19,69 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2024 lên 112,41 triệu USD, chiếm 11,3%, tăng 31,7% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc đạt 105,17 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2024, chiếm 10,6%, tăng 16,5%; Ấn Độ đạt 104,96 triệu USD, chiếm 10,6%, giảm 30,9%; Nhật Bản đạt 66 triệu USD, chiếm 6,6%, tăng 7,7%.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP đạt 358,27 triệu USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 124,59 triệu USD, giảm 17,8%. Nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á đạt 150,48 triệu USD, tăng 13,4%.

Nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2024 giảm 5,5%
 

Nguồn:Vinanet/VITIC